Informaliteit - Een nieuwe collectiviteit
29/08/2011

Maandag 29 augustus, aanvang 19.30 uur

voertaal: Engels

Entree: gratis


Samen met kunstenaar Matthijs de Bruijne organiseert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam een avond met presentaties door kunstenaars en groeperingen waarin het streven naar grotere maatschappelijke solidariteit centraal staat. Een van de uitgangspunten deze avond is de lezing van Joost de Bloois, gehouden bij de opening van de tentoonstelling ‘Informaliteit’ in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, over precariteit, kunst en politiek activisme. De Bloois vroeg zich daarin onder meer af of kunstenaars een andere rol in de samenleving zouden kunnen vervullen. Daarbij zouden zij zich minder moeten richten op hun individuele scheppingsdrang en juist meer moeten affiliëren met groepen in de samenleving die als precair kunnen worden aangemerkt en in als zodanig te vergelijken zijn met de maatschappelijke positie van kunstenaars. Klik hier voor de tekst van de lezing van De Bloois (in het Engels).

'Deelnemers zijn o.a. Domestic workers Nederland / Matthijs de Bruijne / Detour / FNV, Edwin Stolk, Precarious Workers Brigade (London) en Actie Schone kunsten'

De presentaties van deze avond gaan in op De Bloois’ notie van een andere rolverdelingen voor kunstenaars, waarbij telkens ruimte is voor discussie met het publiek.

Programma:

Een gezamenlijke presentatie van Ron Meyer van FNV Bondgenoten / Bond van schoonmakers; en vertegenwoordiging van Domestic Workers Nederland; kunstenaar Matthijs de Bruijne en de vormgevers van Detour. Mede op initiatief van Ron Meyer slaat de FNV soms een andere weg in bij het actievoeren. Dit werd afgelopen maart zichtbaar bij de herdenking van de succesvolle schoonmakersstaking van 2010, met het Afvalmuseum op Utrecht CS. Hierbij roept FNV de hulp in van kunstenaars als Matthijs de Bruijne en vormgevingsbureau Detour. Samen met enkele huishoudelijke hulpen maken zij duidelijk wat deze nieuwe aanpak behelst. Een voorbeeld van hun collectieve werk maakt ook deel uit van de tentoonstelling ‘Informaliteit’.

Kunstenaar Edwin Stolk presenteert enkele van zijn recente projecten waaronder The Hanging Gardens of Babylon in Heemskerk in 2010 en A Life Changing Experience voor de deur van kunstcentrum De Appel begin 2011. Van daaruit reflecteert hij op mogelijkheden van kunstenaarschap buiten de door media en kunstinstellingen opgedrongen rol van individualist. Daarbij komt ook het door hem onlangs opgerichte instituut The.Org aan de orde, dat collectieve activiteiten beoogt buiten het domein van het kunstinstituut. Zie ook www.edwinstolk.nl.

Actie Schone Kunsten leest een statement voor. Actie Schone Kunsten is een verbond van ‘kunstwerkers’ en huishoudelijke arbeiders, ter ondersteuning van de laatsten. Het is een initiatief van Casco in Utrecht in het kader van het project 'The Grand Domestic Revolution - User's Manual'.

Een presentatie door twee vertegenwoordigers van de Precarious Workers Brigade. De Precarious Workers Brigade is een in Londen opererende groep van flexwerkers, of precarious workers, in de wereld van cultuur en educatie die onder meer acties in de cultuursector in Londen organiseert en publiceert over precariteit in de wereld van de kunst, bijvoorbeeld 'Tools for Collective Action— Precarity: The People’s Tribunal'. De presentatie behelst een nadere uitleg over het wie, wat, waarom en hoe van deze beweging. Zie ook precariousworkersbrigade.tumblr.com

Maandag 29 augustus, aanvang 19.30u, voertaal Engels

[Afbeelding:Domestic Workers Nederland (met Matthijs de Bruijne en Detour), You are so nice! Could you work two more hours today?, 2011]

Precarious Workers Brigade voert een beleid van het aanvullen van informatie over de context van hun bijdrage:

Presentatie op 29 augustus 2011 door 2 mensen van Precarious Workers Brigade in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam; entree is EURO ; totale sprekershonorarium is EURO 0; SMBA betaalt reiskosten vanuit GB en accommodatie voor 1 nacht alsook een per diem van EURO 70 per persoon. SMBA had 4 stagiairs in dienst in 2010; 1 stagiair hielp bij de voorbereidingen van deze avond; stagiairs van SMBA krijgen EURO 2 per uur.


Nieuws Archief

2013

2012

2011

Facing Forward
07/12/2011
Beyond Imagination
15/11/2011
Museumnacht in SMBA
05/11/2011
Boekpresentatie '24 European Ethnographic Museums' van Sara van der Heide
25/10/2011
Boekpresentatie 'If you want, we'll travel to the moon together. Twaalf verkenningen van kunst en globalisering'.
25/10/2011
Boekpresentatie 'See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher'
21/09/2011
Informaliteit - Een nieuwe collectiviteit
29/08/2011
Oproep BijlmAIR 2012
19/08/2011
'Making Ends Meet: Precarity, Art and Political Activism', een lezing van Joost de Bloois
11/08/2011
Boekpresentatie: 'Locating the Producers'
30/06/2011
Opening/Boekpresentatie 'In a Time Fleece' met lezing/performance door Tony Chakar
17/06/2011
The Marx Lounge - Publiek Programma
31/03/2011
In gesprek met Sara Blokland
16/03/2011
Doug Fishbone - Elmina
22/02/2011
Debat BAVO - Too Active to Act
28/01/2011
Lezing 'Curating Difference?', Paul Goodwin
23/01/2011
In memoriam Mieke Van de Voort (1972 - 2011)
05/01/2011